Loading...

Jumat, 05 Maret 2010

Muh.Ibnu Abd al-Jabbar an-Niffari

(Basrah,Irak w.354 H.)

Al-Mukhathabah (percakapan Bathin)

Hai,Hamba .. engkau Lapar

maka kau makan yang ada padamu dari-Ku dan Aku bukan darimu
engkau dahaga maka kau minum yang ada padamu dari-Ku dan Aku bukan darimu
Hai,Hamba...setelah kau Ku-berikau mensyukuri

apa yang ada padamu dari-Ku dan Aku bukan darimu

Hai,Hamba...Katakan,
aku berlindung kepada dzat-Mu,dari segala dzat yang ada
aku berlindung kepada wajah-MUdari segenap wajah yang ada
aku berlindung kepada kedekatan-Mu dari kejauhan-Mu
aku berlindung kepada kejauhan-Mu dari kemurkaan-Mu
aku berlindung kepada penemuanku pada-Mu dari kehilangan-Mu

Hai,hamba...kalau ilmu tidak mengeluarkanmu dari ilmu

dan kau tidak masuk dengan ilmu
kecuali kedalam ilmu
maka kau dalam tabir dari ilmu
Hai,hamba...bertabirlah kau dengan ilmu dari ilmu
niscaya kau bertabir dengan tabir dekat
dan janganlah kau bertabir dengan kebodohan dari ilmu
maka kau bertabir dengan tabir jauh
Hai,hamba...lemparkanlah ilmu dan kebodohanmu kesamudra

niscaya Ku-jadikan kau hamba-Ku
dan Ku-maktubkan kau sebagai kepercayaan-Ku

Hai,hamba...cukupkanlah hanya dengan-Ku

akan kau lihat fakirnya segala sesuatu
barang siapa mencukupkan selain-Ku
ia akan membutuhkan sesuatu yang dicukupkannya itu
Hai,hamba...Aku-lah yang Mahajaga atas segenap ilmu dan kebodohan

yang bentuknya berbeda-beda dan yang berlainan sifat-sifatnya
minta tolonglah kepada-Ku dari yang kau ketahui,
kau akan minta tolong kepada-Ku darimu
dan minta tolonglah kepada-Ku dari yang tak kau ketahui,
kau akan minta tolong kepada-Ku dari-Ku

Dimana kelemahanmu dalam kekuatanmu itu..?
Dimana kefakiranmu dalam kekayaanmu itu..?
Dimana kefanaanmu dalam kebakaanmu itu..?
Dimana kepupusanmu dalam kelangsunganmu itu..?

Hai,hambaTobatlah kepada-Ku dari sesuatu yang Ku-benci
akan Ku-hargai untukmu apa yang kau cintai
Panggillah Aku,dari kejahuan dan kedekatanmu
dan minta tolonglah kepada-Ku,terhadap fitnah dan kelurusanmu.

Aku-lah yang Maha kukuh dan Maha kuasa

engkaulah yang lemah tak bisa apa-apa
Aku-lah yang Maha kaya dan Maha perkasa
enkaulah yang fakir dan papa
Aku-lah yang Maha tahu dan Maha pengampun
engkalah yang jahil dan tidak setia
=========================================

Selasa, 02 Maret 2010


Muh.Ibnu.Abd.al-Jabbar an-Niffari
(Basrah,Irak w.354 H )

Al-Mawaqif (posis,sikap/tempat berdiri)

Ia menghentikanku dalam posisi kedekatan dan berkata kepadaku ,
Tak satupun yang lebih jauh dariku,terhadap sesuatu yang lain
tak satupun lebih dekat dariku terhadap sesuatu yang lain
kecuali atas dasar hukum ketetapannya,
dalam hal kedekatan dan kejahuan
Kejahuan diketahui dengan kedekatan
kedekatan diketahui dengan wujud

Akulah kedekatan yang tidak mencariku
dan wujud yang tidak berakhir padaku

Akulah yang dekat,tidak seperti kedekatan sesuatu dari sesuatu
Akulah Yang jauh,tidak seperti kejauhan sesuatu dari sesuatu

Dekatmu bukanlah jauhmu
dan jauhmu bukanlah dekatmu
akulah yang dekat yang jauh
dekat yang adalah jauh dan jauh yang adalah dekat

Dekat yang kau ketahui adalah jarak
dan jauh yang kau ketahui adalah jarak

Akulah yang dekat yang jauh tanpa jarak
Aku lebih dekat dari lidah terhadap ucapanya
takkala ia menyebut sesuatu

Maka yang menyaksikanku tidak menyebutku
dan yang menyebutku tidak menyaksikanku

-------------------------------------------------------------

Kedekatan dibalik malam dan siang
dan dibalik nasib yang ada dalam seduanya
kedekatan adalah api dari selain-Nya
kalau tidak kau bakar Ia dengan-Nya,engkaulah yang terbakar sendiri

Bila kedekatan memasuki tiap rumah
itu tak akan bisa memuatnya
dan bila ia minum disetiap tempat minum
itu tak akan menghapus dahaganya
maka semburatlah kepada-Ku
Akulah yang bisa menampungnya
dan padakulah tempat kedekatan-Nya

-----------------------------------------------------------------

Ia Menghentikanku dalam posisi kebanggaan dan berkata kepadaku,

Akulah Yang lahir,dan tak ada yang lebih tampak dari-Ku
dekatnya tak bisa memantauku,
dan wujudnya tak bisa menunjukku

Aku-lah penyembunyi yang bathin
dan Aku lebih tersembunyi darinya
Dalilnya tak bisa melacak-Ku
dan lorongnya tak sampai kepada-Ku